صنایع ماشین سازی رویال تراش آمل شرکت رویال تراش آمل با مدیریت محمد رضا آقائی با بیش از 27 سال سابقه در زمینه های تولیدی صنعتی در نظر دارد که برای سهولت همکاران و بازدید کنندگان در سراسر کشور امکان ارائه ی محصولات خود را در وبسایت خود برای شما عزیزان فراهم آورد؛ باشد که رضایت شما همکاران محترم را بیش از پیش برآورده کرده باشیم. (( با تشکر )) http://www.royaltarashamol.ir 2021-01-11T04:37:46+01:00 text/html 2019-12-22T09:01:14+01:00 www.royaltarashamol.ir محمد رضا آقائی دستگاه قیطونی 4 گوشه + فیلم دستگاه http://www.royaltarashamol.ir/post/38 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/kzT9bV1Hhn/min.jpg" alt=""> <div><br></div> text/html 2019-09-16T00:35:03+01:00 www.royaltarashamol.ir محمد رضا آقائی دستگاه پروفیل کناف F-47 + فیلم دستگاه http://www.royaltarashamol.ir/post/34 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/ugUmP9qS1v/min.jpg" alt=""><div><br></div> text/html 2019-09-16T00:34:58+01:00 www.royaltarashamol.ir محمد رضا آقائی دستگاه پروفیل کناف U-36 + فیلم دستگاه http://www.royaltarashamol.ir/post/35 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/veqeRWyat7/min.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2019-09-16T00:30:54+01:00 www.royaltarashamol.ir محمد رضا آقائی دستگاه پروفیل کناف L-25 + فیلم دستگاه http://www.royaltarashamol.ir/post/36 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/OD6f3SMrvp/min.jpg" alt=""> <div><br></div> text/html 2019-09-16T00:06:29+01:00 www.royaltarashamol.ir محمد رضا آقائی دستگاه پروفیل u - upvc + فیلم دستگاه http://www.royaltarashamol.ir/post/37 <div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/Aty9TS5vMG/upvc.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2017-09-15T23:38:46+01:00 www.royaltarashamol.ir محمد رضا آقائی صنایع ماشین سازی رویال تراش آمل http://www.royaltarashamol.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><div><br><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/hZfuLFkDwP/2.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/HPyMuhGC35/22.jpg" alt=""></a></div><div><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/mwI0SIa2Ys/1%20-%20max.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/D4vhmEN5Tb/1-%20min.jpg" alt=""></a></div><div><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/x5HaoyXg3f/1%20-%20max.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/NI1MZNro2d/1%20-%20min.jpg" alt=""></a></div><div><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/FhGEWuSu6i/1%20-%20max.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/X2YpglmvrL/1%20-%20min.jpg" alt=""></a></div><div><b><font color="#330033" face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></b></div><div><b><font color="#330033" face="times new roman, times, serif" size="6">Royal Tarash Amol&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#ffcc00" face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3">واحد</font><font size="4">&nbsp;</font><font size="5"> </font><font color="#cc0000" size="6">ماشین سازی رویال تراش آمل</font><font size="5">&nbsp;&nbsp;</font><font size="3">به عنوان طراح و&nbsp;</font></b><font size="3"><b>سازنده &nbsp;دستگاههای&nbsp;</b><b>رول فرمینگ و انواع دستگاه برش و پرس فلزات ورق ، فعالیت&nbsp;</b><b>خود را از سال &nbsp; 1380 &nbsp; آغاز نموده&nbsp;</b><b>و ضمن اصلاح &nbsp;موارد مختلف کیفی در ساخت و&nbsp;</b><b>تولید &nbsp;</b><b>این قبیل &nbsp;دستگاهها &nbsp;اقدام &nbsp;به تعمیر و نگهداری&nbsp;</b><b>این &nbsp;دستگاهها &nbsp;و &nbsp;دستگاههای&nbsp;</b><b>مشابه &nbsp;در&nbsp;</b><b>سطح &nbsp;کشور نموده است &nbsp;تا با &nbsp;مشکلات این صنعت از نزدیک&nbsp;</b><b>آشنا گردد و&nbsp;</b><b>انعکاس &nbsp;ارزیابی&nbsp;</b><b>عملکرد &nbsp;را در تولید این &nbsp;دستگاهها رعایت کند و &nbsp;به دلیل تشویق و&nbsp;</b><b>اعلام&nbsp;</b><b>عزیزان صنعتگر</b><b> در سال &nbsp; 1386 &nbsp; با اجرای طرح توسعه جهت نیل به اهداف از&nbsp;</b><b>پیش &nbsp;تعیین شده &nbsp;یعنی&nbsp;</b><b>مشتری</b><b>مداری و با اعتماد بر اصل منافع متقابل ، ارائه &nbsp;خدمات&nbsp;</b><b>برتر ، تلاش برای رسیدن به خودکفایی&nbsp;</b><b>و ایجاد اشتغال ، جلوگیری از واردات این قبیل&nbsp;</b><b>دستگاهها اقدام به احداث مکانی مجهزتر و بزرگتر&nbsp;</b></font><b><font size="3">در</font><font size="4">&nbsp;</font></b><b><font color="#000066" size="5">شهرستان آمل</font><font style="font-size: large;" color="#336666">&nbsp;&nbsp;</font><font size="3">نموده است. <br><br></font></b></font></div><div style="text-align: right;"><hr style="text-align: justify;"><br><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman',times,serif;"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"></font></b></font></font></span><table style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" height="140" align="" cellpadding="1" cellspacing="1" width="110"><tbody><tr><td style="border:3px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/0rozfz66jA/Untitled-3.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></td></tr></tbody></table><br><span style="font-family: 'times new roman',times,serif;"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">مدیریت : محمد رضا آقائی<br><br></font></b></font></font></span><hr><b><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br>تلفن شرکت : &nbsp; </font></font></b><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; </font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">44855769 -011</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="times new roman,times,serif"><b>فكس &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; :</b> </font>&nbsp;&nbsp; 44855816 -011 &nbsp; </font><br><b><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">همراه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></b><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif">3439-121-0911</font></font></font><b><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br>آدرس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp; <font size="3">مازندران - شهرستان آمل، جاده محمودآباد ، کیلومتر 5 جاده آمل به سرخرود</font><br>ایمیل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : </font></font><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="3">RoyalTarashAmol@gmail.com</font><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font></font><font face="times new roman, times, serif" size="4">لینک کانال تلگرام :&nbsp;</font></b><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b style="">https://t.me/royaltarashamol</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b>آیدی کانال تلگرام : @royaltarashamol</b></font></div> <span style="font-family: 'times new roman',times,serif;"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">&nbsp;&nbsp; </font></b></font></font></span><br></div><div style="text-align: right;"><br></div></div> text/html 2017-09-14T03:26:46+01:00 www.royaltarashamol.ir محمد رضا آقائی دستگاه پروفیل (G) http://www.royaltarashamol.ir/post/31 <font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>دستگاه پروفیل 41*41 - 21*41 - 61*41 ... (G) + فیلم تست دستگاه</b></font><div><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font><div><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/SP24etO9I2/1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><img src="http://cdn.persiangig.com/download/SP24etO9I2/1.jpg/dl" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></div> text/html 2017-08-23T08:20:57+01:00 www.royaltarashamol.ir محمد رضا آقائی دستگاه رول فرمینگ طرح پرچین http://www.royaltarashamol.ir/post/24 <br><br><u><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستگاه رول فرمینگ طرح پرچین + فیلم تست دستگاه</font></b></u><br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/CoiYt7dCBB/parchin.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br> text/html 2017-08-23T03:45:57+01:00 www.royaltarashamol.ir محمد رضا آقائی دستگاه رول فرمینگ طرح سفال فرانسه http://www.royaltarashamol.ir/post/21 <br><br><u><font size="5"><b><font face="times new roman,times,serif">دستگاه رول فرمینگ طرح سفال فرانسه + فیلم تست دستگاه</font></b></font></u><br><br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/jMwM58R3TE/2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br> text/html 2017-08-18T03:40:41+01:00 www.royaltarashamol.ir محمد رضا آقائی دستگاه رول فرمینگ ذوزنقه http://www.royaltarashamol.ir/post/26 <br><u style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><b><font face="times new roman,times,serif" size="5">دستگاه رول فرمینگ ذوزنقه + فیلم تست دستگاه<br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/xgvoESPTQn/4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br></font></b></u> text/html 2017-08-17T05:33:54+01:00 www.royaltarashamol.ir محمد رضا آقائی دستگاه رول فرمینگ طرح نما http://www.royaltarashamol.ir/post/25 <br><br><u><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستگاه رول فرمینگ طرح نما + فیلم تست دستگاه</font></b></u><br><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/4B7W8fBh82/nama%201-min.jpg" alt=""><br><div align="justify"><br></div> text/html 2017-08-15T03:03:00+01:00 www.royaltarashamol.ir محمد رضا آقائی دستگاه رول فرمینگ کرکره سینوسی بزرگ http://www.royaltarashamol.ir/post/22 <br><br><u><font size="5"><b><font face="times new roman,times,serif">دستگاه رول فرمینگ کرکره سینوسی بزرگ + فیلم تست دستگاه</font></b></font></u><br><br> <div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Cs27DChfqd/2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></div> text/html 2017-08-15T02:11:56+01:00 www.royaltarashamol.ir محمد رضا آقائی دستگاه رول فرمینگ کرکره سینوسی ریز http://www.royaltarashamol.ir/post/20 <br><br><u><font size="5"><b><font face="times new roman,times,serif">دستگاه رول فرمینگ کرکره سینوسی ریز + فیلم تست دستگاه</font></b></font></u><br><br><br style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/8ghPO4l2ja/2.jpg" alt="" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2017-08-14T03:26:24+01:00 www.royaltarashamol.ir محمد رضا آقائی دستگاه پالانی - تیزه http://www.royaltarashamol.ir/post/27 <br><u style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستگاه پالانی - تیزه<br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/0mFjVsNXKL/2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></font></b></u> text/html 2016-06-01T03:10:58+01:00 www.royaltarashamol.ir محمد رضا آقائی دستگاه پرس نما http://www.royaltarashamol.ir/post/23 <br><br><u><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستگاه پرس نما</font></b></u><br><br><img src="http://cld.persiangig.com/preview/sMC6LMZgRb/press%20nama%20-min.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Kvq3SdhxXR/press%20nama%20-min.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br>